«Μαθητικές αναμνήσεις από την Εθνική μας Ιστορία – Η τούρτα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», ο Ραγκαβής και ο Βίσμαρκ (Βερολίνο, 1878)», ένα χρονογράφημα του Πολυχρόνη Νταλάση

[Ένα ιστορικό ανέκδοτο προ 140 ετών,

με αφορμή την διάλεξη του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

και ομιλητή τον κο Ιάκωβο Μιχαηλίδη(22-3-2008)]

Αισθάνομαι την ανάγκη, τὼρα με το θέμα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας και τις ανιστόρητες και παράλογες αξιώσεις των Σκοπίων, να αναδημοσιεύσω το ακόλουθο (με κάποιες μικρές τροποποιήσεις) προ 10ετίας, κείμενο:

Ένα από τα αγαπημένα περιοδικά των μαθητικών μας χρόνων ήταν και η περιώνυμος για μας την εποχή εκείνη (1948-53) «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ», ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, της οποίας διευθυντής -ιδιοκτήτης ήταν ο γνωστός στο πανελλήνιο καθηγητής-φροντιστής, συγγραφέας, αείμνηστος Παναγιώτης Χατζής. Η Μ.Ε. έφτανε με συνδρομές και στο δικό μας 8)τάξιο Γυμνάσιο Μουζακίου Καρδίτσης.

Τόσον το περιοδικό όσον και τα πολλά τεύχη των «ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΙΔΕΩΝ» του ιδίου Π.Χ., ήταν σπουδαία εντρυφήματα και βοηθήματα για τόν μαθητόκοσμο και για τους υποψηφίους των ανωτάτων Σχολών. Όποιος διάβαζε και τις ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗ, είχε σίγουρη την επιτυχία στην Έκθεση Ιδεών κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Στην 120ή διάλεξη του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων, που έγινε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου το περασμένο Σάββατο το βράδυ (22 Μαρτίου 2008 και από ώρα 7:30μ.μ.), με ομιλητή τον επίκουρο Καθηγητή της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιάκωβο Μιχαηλίδη και με θέμα «Μακεδονικό Ζήτημα: Σύγχρονες εξελίξεις», κατά τη συζήτηση που επακολούθησε (θέσεις, ερωτήσεις ,παρεμβάσεις κ.λπ ), «σκαλίζοντας την μνήμη των μαθητικών μου χρόνων, πρό 59 ετών!», θυμήθηκα και ανέφερα εν συνόψει το «ευφρόσυνο!» ανέκδοτο για την Μακεδονία, πού είχα διαβάσει στη «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» (έχω τόμους της στη Βιβλιοθήκη μου) και που περιγράφεται πιο κάτω εκτενώς και λεπτομερώς.

Λοιπόν, στη «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» έτος Γ΄. τεύχος 25, Μάϊος 1949, σελ. 118 δημοσιεύεται: «Προκηρύσσω έκτακτον διαγωνισμόν προς σύνθεσιν διηγήματος ή εκθέσεως Ιδεών βάσει του κατωτέρω ιστορικού ανεκδότου αφορώντος την ελληνικωτάτην μαρτυρικήν Μακεδονίαν μας.Τον μεν έκτακτον τούτον διαγωνισμόν καλώ «Μακεδονία», τα δε βραβεία καλώ: Νάουσα, Φλώρινα, Αρδέα, Έδεσσα.

Το κείμενο του ανεκδότου έχει ως ακολούθως:

«Η τούρτα «Μακεδονία» ο Ραγκαβής και ο Βίσμαρκ

Το 1878 υπεγράφη η καταστρεπτική δια την Ελλάδα Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, διότι δι’ αυτής ιδρύετο μέγα Βουλγαρικόν Κράτος, το οποίον περιελάμβανε την Μακεδονίαν και την Θράκην.

Otto von Bismarck

Η λύπη των Ελλήνων, οι οποίοι ήθελαν να ελευθερώσουν την Ελληνικωτάτην Μακεδονίαν και Θράκην από τους Τούρκους ήτο μεγάλη. Ευτυχώς όμως μετ’ ολίγους μήνας έγινεν η Συνθήκη του Βερολίνου υπό την προεδρίαν του σιδηρού Καγκελαρίου της Γερμανίας, του μεγάλου Βίσμαρκ (1815—1898), δια της οποίας κατηργήθη η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.

Οι Έλληνες τότε ησθάνθησαν ιδιαιτέραν ανακούφισιν, διότι η ελληνικωτάτη Μακεδονία διέφυγε την Βουλγαρικήν κυριαρχίαν.

Πρεσβευτής της Ελλάδος εν Βερολίνω από του 1874 ήτο ο επιφανής λόγιος-ποιητής, Διπλωμάτης και Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αλέξανδρος Ραγκαβής (1809 -1892).

Ο σιδηρούς Καγκελάριος Βίσμαρκ (1815-1896),  εθαύμαζε και αγαπούσε τον ευφυέστατον Ραγκαβήν. Την συμπάθειαν

Αλέξανδρος Ραγκαβής

αυτήν την εξεμεταλλεύθη ό Ραγκαβής υπέρ της Ελλάδος.

Εις το συνέδριον του Βερολίνου της 16 Ιουλίου 1878 (αντιπρόσωποι της Ελλάδος ήσαν οι Δηλιγιάννης και Ραγκαβής), το συνελθόν επί τη λήξει του Ρωσσοτουρκικού πολέμου, ο Ραγκαβής ανέγνωσεν έκθεσιν δια τα εθνικά δίκαια της Ελλάδος, εις την οποίαν ετόνιζεν ότι πρέπει πολύ γρήγορα η ελληνικωτάτη Μακεδονία να έλθη επί τέλους εις τας αγκάλας της Ελλάδος.

Η ΄Εκθεσις επηνέθη παρ’ όλων.

Εις μίαν δεξίωσιν γενομένην τότε, προς τιμήν των συνέδρων εις την καγκελαρίαν, μεταξύ άλλων προσεφέρθησαν και γλυκά. Ένας μεγάλος δίσκος είχε μίαν τούρταν με φιλοτεχνημένην επ’ αυτής την επιγραφήν «Μακεδονία». Την στιγμήν της διανομής της τούρτας ο πανύψηλος Βίσμαρκ και ο βραχύσωμος Ραγκαβής συνεζήτουν όρθιοι εις μίαν γωνίαν της αιθούσης. Ο πρέσβυς ανέπτυσσε τα δικαιώματα της Ελλάδος επί της Μακεδονίας.

Η κ. Βίσμαρκ τους επλησίασε κρατούσα τον δίσκον με την τούρταν και είπε: “Ορίστε κ. Ραγκαβή, πάρτε λίγη Μακεδονία!”

Ο Ραγκαβής εις το άκουσμα της λέξεως εξαφνίζεται, γυρίζει, κυττάζει την φιλοτεχνημένην λέξιν «Μακεδονία» επάνω είς την τούρταν, γοητεύτεται και με μίαν αυθόρμητον έντονον κίνησιν έμπηξε τα δάκτυλά του εις την τούρταν και είπε: “Όχι λίγη ·όλη· είναι δική μου η Μακεδονία”. Ο σιδηρούς Καγκελάριος εγέλασε με την καρδιά του, αγκάλιασε τον Έλληνα Διπλωμάτην -το κεφάλι του Ραγκαβή μόλις έφθανε έως το στήθος του Βίσμαρκ- καί τον εφίλησε εις το μέτωπον δια την εύστροφον και ευφυεστάτην απάντησιν.»

Πόσα καί πόσα δεν σκέπτεται ένας μαθητής κατόπιν των ανωτέρω.

 (Να συνταχθή Έκθεσις Ιδεών)».

Στη συνέχεια περιέχονται οι όροι του διαγωνισμού «Μακεδονία» και τα χρηματικά Βραβεία (59.000 δρχ., 51.000δρχ., 48.000δρχ., 40.000δρχ.)


Σημείωση: Καίτοι λάτρης και υπέρμαχος του «πολυτονικού», εδώ έγραψα και μετέφερα στο «μονοτονικό» για  τη  δημοσίευση (λόγοι τεχνικοί).  Οι φωτογραφιες τώρα ετέθησαν.  Τρίκαλα, 16-1-2018


Ο Πολυχρόνης Νταλάσης εκ Στουρναραίϊκων Τρικάλων,  κάτοικος Αγίας Μονής Τρικάλων, απόφοιτος του 8)ταξίου Γυμνασίου Μουζακίου (1953), είναι Δάσκαλος (Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημία Λαρίσης 1953-55), μετεκπαιδευθείς εις το Πανεπιστήμιον των Αθηνών (1963-65), Καθηγητής Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής, τ. Καθηγητὴς στὴ Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας, τ. Καθηγητὴς  στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μ. Τρίκκης και Σταγών, Επίτιμος Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής (διακονήσα 1982-2016), Σαραγίων, Οφφικιάλιος Πρωτοψάλτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης & Σταγών, τ. Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πύλης (1976-79) καὶ Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μουζακίου (1979-1982), Μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, Μέλος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνῶν Θεσσαλίας, και της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης, Συγγραφέας, Ερευνητής, Σταυρός Ι. Μ. Τρίκκης & Σταγών μετά του Αστέρος του Αγίου Βησσαρίωνος (πολιούχου), Επίτιμος Πρόεδρος Σωματείου Ιεροψαλτών Τρικάλων.

Ίσως σας αρέσει και

Αφήστε το σχόλιο σας

*

Ας γνωριστούμε

Όσοι αγαπάτε τη γραφή και μ’ αυτήν εκφράζεστε, είστε ευπρόσδεκτοι στη σελίδα μας. Μέσω της γραφής δημιουργούμε, επικοινωνούμε και μεταδίδουμε πολιτισμό. Φροντίστε τα κείμενά σας να έχουν τη μορφή που θα θέλατε να δείτε σε αυτά σαν αναγνώστες. Τον Μάρτιο του 2016 ίδρυσα τη λογοτεχνική ιστοσελίδα «Λόγω Γραφής», με εφαλτήριο την αγάπη μου για τις τέχνες και τον πολιτισμό αλλά και την ανάγκη ... περισσότερα

Αρχειοθήκη